Karta kontroli przydatności filtra

Każdy dystrybutor wyposażony jest w gniazdo na kartę chipową, dzięki której moniturujemy zużycie filtra do wody. Dzięki temu dozownik używany jest w sposób prawidłowy, a dostarczana przez niego woda jest idealnie czysta. Oprogramowanie nieustannie monitoruje parametry optymalnych warunków pracy dozownika i ostrzega użytkownika za pomocą sygnałów wizualnych i dźwiękowych w sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek problemu.

Go to Top