Antybakteryjne czyszczenie zaworów

Elektromagnetyczne zawory zostały umieszczone bezpośrednio w czołówce butli bez użycia złączek oraz przewodów, które mogłyby redukować wydajność i podnosić ryzyko mnożenia się bakterii. Przewodnik ciepła transferuje niską temperaturę z wnętrza butli do elektromagnetycznych zaworów , co znacząco redukuje ryzyko mnożenia się bakterii w obiegu, zapewniając całkowicie higieniczne warunki. To rozwiązanie ogranicza także zawartość wody wewnątrz układu hydraulicznego dozownika. Aby zoptymalizować i ulepszyć wydajność urządzenia, do związku polimerycznego używanego do oczyszczania butli i końcówek zaworów, dodawany jest inhibitor powstrzymujący rozwój bakterii.

Go to Top